Cenovnik ugradnje

Ugradnja klima 12 -tica          8 000 + pdv
Ugradnja klima  18 – tica      10 000 + pdv
Ugradnja klima 24  – ki         12 000 + pdv
Materijal za ugradnju    za 12 i 18    2000 din po metru +pdv
Materijal za ugradnju  po metru  za 24 ke    3000 + pdv
Komercijalni  i multi sitemi –  po dogovoru